Giới thiệu - TỔNG CÔNG TY CAO SU-NHỰA THANH BÌNH

TỔNG CÔNG TY CAO SU-NHỰA THANH BÌNH

Giới thiệu

CÔNG TY CƠ KHÍ KHUÔN MẪU PHÚ THỌ

 

Lô 18 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A

Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

 

Được thành lập năm 2006 ngay tại cơ sở cũ của Công ty TNHH Cao su-Nhựa Thanh Bình, Công ty Cơ khí Khuôn mẫu Phú Thọ được đầu tư nhiều dàn máy cơ khí để phục vụ nhu cầu sản xuất khuôn. Chủ yếu phục vụ cho các công ty sản xuất cao su và nhựa kỹ thuật trong hệ thống, công ty Phú Thọ có khả năng sản xuất gia công và sửa chữa các khuôn mẫu. Do nằm trong cùng một hệ thống, các công tác chuẩn bị có thể được rút ngắn nhằm nhanh chóng đáp ứng nhu cầu sản xuất cao su-nhựa thành phẩm cho các đối tác.

 

Hiện nay, công ty Phú Thọ có khoảng 25 công nhân viên lành nghề, sản xuất trung bình đạt 15-20 khuôn/tháng.