Khách hàng - TỔNG CÔNG TY CAO SU-NHỰA THANH BÌNH

TỔNG CÔNG TY CAO SU-NHỰA THANH BÌNH

Khách hàng

 

-         50% khách hàng nước ngoài bao gồm một số khách hàng lớn như : MITSUBISHI, NITTO-KAKO (Nhật), COOPER, C-TECH, EAST WEST MANUFACTURINGS(Mỹ), GIRARDIN, MICROBIRDS (Canada), ARP GROUP, TRELLEGORG, HIC, ROMAR (Úc), CHING LTD (Anh), MORRIS (Pháp), COMPLETE SEALS….

-         50% là khách hàng trong nước, chúng tôi cung cấp phụ tùng cao su kỹ thuật cho các Công ty lớn như: HONDA, Công Ty SX phụ tùng xe máy Việt Nam (VAP), VIETSOVPETRO, Tổng Công Ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí (PTSC), Tổng công ty Bia Sài Gòn, Công Ty Cổ Phẩn Đại Đồng Tiến, Công Ty Cổ Phần Hòa Bình, Công Ty VEDAN…..