PERUBCO - Silicone ngành thực phẩm

TỔNG CÔNG TY CAO SU-NHỰA THANH BÌNH

Silicone ngành thực phẩm

Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm silicone cho các hộp nhựa đựng thực phẩm hay ly nước. Các sản phẩm silicone này có thể được sản xuất bằng cả công nghệ ép khuôn và ép đùn. Nguyên vật liệu silicone được sử dụng đều có chứng nhận an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ hay LFGB của Châu Âu.