Công nghệ - TỔNG CÔNG TY CAO SU-NHỰA THANH BÌNH

TỔNG CÔNG TY CAO SU-NHỰA THANH BÌNH

MÁY MÓC

Thiết bị phục vụ sản xuất cao su


- 2 hệ thống máy ép đùn lưu hoá liên tục 
- 3 dây chuyền bọc cao su composite cho ống dẫn dầu 
- 2 lò đốt 
- 6 máy ép tiêm 
- 170 máy ép thuỷ lực bán tự động, áp lực từ 300 đến 1.200 tấn, thớt nhiệt từ 300 x 300mm đến 1.200 x 2400mm 
- 3 máy bán cắt 
- 9 máy ép đùn để tạo phôi và các ron hoàn chỉnh 
- 2 máy cán 4 trục 
- 8 máy luyện hở 
- 4 máy luyện kín 
- 2 máy uốn vòng thép và 1 máy hàn điện đấu đầu tự động dung cho các loại joint làm kín có vòng thép gia cường 

- 6 máy nối các loại ron ép đùn

                              

              Máy cán luyện                                                                       Lò hấp

                              

       Máp ép đùn lưu hóa liên tục                                                         Máy ép bằng

 

Thiết bị phục vụ sản xuất nhựa

- 9 máy ép tiêm nhựa tự động, áp lực từ 75 đến 600 tấn

Máy ép nhựa

 


Thiết bị sản xuất khuôn mẫu 

Chúng tôi có khả năng thiết kế, chế tạo tất cả các loại khuôn mẫu gồm: khuôn bằng, khuôn tiêm, và khuôn bán tiêm dung trong công nghiệp ép cao su và nhựa để đạt mục tiêu công nghệ, thời gian và chi phí.
Các máy công cụ gia công cơ khí:
- 4 máy phay CNC
- 1 máy tiện CNC
- 1 máy bắn điện
- 5 máy tiện cơ
- 1 máy phay cơ
- 1 máy cắt dây

                                

               Máy phay CNC                                                   Các loại máy hỗ trợ làm khuôn khác