PERUBCO - Nắp ly và thân ly silicone

TỔNG CÔNG TY CAO SU-NHỰA THANH BÌNH

Chi tiết sản phẩm

Nắp ly và thân ly silicone

Mã sản phẩm:

DH-01 & DH-02

thông tin sản phẩm

Sản phẩm nắp ly và thân ly được sản xuất bằng vật liệu silicone có chứng nhận an toàn thực phẩm FDA và được sử dụng gắn kèm với các sản phẩm ly sứ thông dụng với kích thước miệng ly khoảng 8cm. 

 

Sản phẩm được cung cấp theo bộ hoặc riêng lẻ. Chúng tôi có thể sản xuất theo bất kỳ màu nào bạn yêu cầu.