PERUBCO GROUP THAM GIA VIETNAM PLAS 2017

TỔNG CÔNG TY CAO SU-NHỰA THANH BÌNH

Tin tức

PERUBCO GROUP THAM GIA VIETNAM PLAS 2017

Hội chợ triển lãm công nghiệp ngành cao su và nhựa Vietnam Plas 2017 được tổ chức tại trung tâm triễn lãm SECC, TP. Hồ Chí Minh từ ngày 13/09 đến 16/09/2017. Là một thành viên của Hiệp hội cao su nhựa thành phố Hồ Chí Minh RPMA, PERUBCO GROUP đã cùng với các thành viên khác của hiêp hội tham gia triển lãm các sản phẩm của mình tại Vietnam Plas 2017.